Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Lim - epoksylim

Epoksylim består av to hoveddeler. En harpiksdel (polymer) og en herder. Harpiksdelen er lite giftig, men kan gi lokal irritasjon. Herderen er ofte etsende. Stivnet (herdet) epoksylim er ufarlig. Ved uhell kontakt gjerne Giftinformasjonen for råd.

​Epoksylim

Eksponering for ren herder eller flytende lim (uherdet lim) kan gi etseskade. Eksponering for ren harpiks (polymerdel) vil kunne gi irritasjon.
 

Behandling


Svel​​ging

  • Gi drikke, gjerne melk.

  • Ikke fremkall brekninger

  • Ved inntak av ren herder, uherdet produkt eller ved større inntak av harpiksen, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Hudkont​akt

  • Ta av tilsølte klær. Tørk bort lim/herder fra huden.

  • Vask og skyll huden grundig under rennende vann til huden ikke lenger kjennes glatt.

  • Ved kontakt med herder eller uherdet produkt, kan det være aktuelt med langvarig skylling (flere timer). Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

​Øyeeksponering

  • Skyll øyet straks med rennende lunkent vann i myk stråle.

  • Ved kontakt med herder eller uherdet produkt, kan det være aktuelt med langvarig skylling (flere timer). Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging