Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Lim - akrylatlim

Akrylatlim virker irriterende på hud, slimhinner og øyne. Inntak av små mengder lim er lite farlig. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Behandling

 

Svelging​

  • Gi drikke.

  • Ved større inntak kontakt Giftinformasjon for råd om eventuell videre oppfølging.

  • Kontakt lege ved symptomer utover kortvarig irritasjonseffekter som kvalme og oppkast.

Hudkontakt​​

  • Tørk av limet, skyll og vask grundig med såpe ​​og vann.  ​

Øyeeksponering​

  • Skyll øye straks med lunkent rennende vann i myk stråle. 

  • Kontakt lege hvis vedvarende symptomer.  

Innånding​​

  • Fjern deg fra limdampen, og unngå anstrengelser.

  • Ved symptomer fra luftveiene, kontakt lege/sykehus.