Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kaustisk soda kan gi alvorlige etseskader

Kaustisk soda kan gi svært alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd eller ring 113, hvis du har vært utsatt for et uhell med kaustisk soda.

​​​Symptomer

Kaustisk soda er alkaliske stoffer med høy pH so​​​m kan gi alvorlige etseskader og vevsskader. Ved uhell med alkalier utvikles etseskaden over tid. Lite/fravær av symptomer kort tid etter eksponering betyr ikke at etseskade kan utelukkes.

 

Svelging​​

 • Svie i munn og svelg

 • Kvalme, oppkast

 • Etseskader med sår og hevelser i munn, svelg, spiserør og magesekk

Alvorlige komplikasjo​ner kan oppstå.

​Hud​​

 • Ofte kjennes huden glatt og rar

 • Smerte og blæredannelse

 • Brannsårlignende skade utvikles etter hvert

Øyet​​

 • Smerte (ikke alltid)

 • Rødhet, tåreflod og tåkesyn

 • Varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfan​get av skaden er synlig.

 

Førstehjelp

Start med å skylle berørte​ områder øyeblikkelig. Langvarig og kontinuerlig skylling kan redusere faren for alvorlige etseskader som følge av kaustisk soda på øyne, slimhinner eller hud.

Ved svelging​

 • Skyll om mulig munnen grundig med vann

 • Gi straks litt å drikke i små slurker for å skylle slimhinnene i munn og svelg, og for å fortynne det du har svelget (ikke mer enn 1/2 -  1 dl)

 • ​Ikke fremkall brekninger, og prøv å unngå å kaste opp

Videre oppfølging bør skje på sykehu​​​s snarest.

​Ved hudkontakt​

 • Fjern tilsølte klær, smykker og liknende

 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt.

 • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging

Ved øyeeksponering​​

 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann i myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere, også under transport til legevakt/sykehus.

 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk)

 • Fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.

 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

 • Alle som har fått alkaliske stoffer i etsende konsentrasjoner på øyet bør oppsøke lege/sykehus.

​Ta kontakt med Giftinformasjonen på for råd eller ring 113, ved uhell med en kaus​​​tisk soda.


For mer informasjon se eventuelt alkalier