Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kalk

Det finnes mange typer kalk. Vanlig hagekalk er lite giftig, mens for eksempel lesket kalk er meget etsende, og farlig å få i seg.

""
Foto: Colourbox.com

​Innholdsstoffene i kalk varierer med produkt og b​ruksområde.

 

Forskjellige forbindelser som brukes i ulike typer kalk

  • Brent kalk ((CaO), ulesket kalk) - etsende

  • Hydratkalk (Ca(OH)2, lesket kalk) - etsende

  • Kalkstein (CaCO3, kalsitt/kalkspat) - ufarlig å smake på

  • Dolomittkalk (CaMg(CO3)2) - ufarlig å smake på

  • Magnesitt (MgCO3) - ufarlig å smake på

  • Skjellsand - ufarlig å smake på

Symptomer

Ved svelging​
Hvis det er spist litt vanlig hagekalk, dolo​mittkalk (CaMg(CO3)2), skjellsand eller kalkstein (CaCO3) forventes ingen symptomer.
Hvis det derimot er smakt på brent kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2) eller industrikalk er det fare for etseskade. Symptomer som kan oppstå er smerter, svie, sikling, kvalme, oppkast og i verste fall sårdannelser i munnhule, svelg, mage og tarmkanal.

​​
Ved søl ​​​i øyne​​

Ved søl i øynene av brent kalk, l​​​esket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2) eller industrikalk er det fare for alvorlige etseskader.

Ved søl på​ huden​​

Ved søl på​ hud med lesket ka​​lk/kalkhydrat (Ca(OH)2), industrikalk eller fuktig/våt brent kalk er det fare for etseskade.


Førstehje​lp

Ved svelging​​

Dersom barnet​ ditt har smakt på vanlig hagekalk, dolomittkalk, skjellsand eller kalkstein er det helt ufarlig, men gi gjerne litt å drikke.
Ved svelging av brent kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2), industrikalk eller kalk av ukjent type, fjern eventuelle rester og gi straks litt å drikke. Ikke fremkall brekninger. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, evt lege/sykehus. 

Ved s​​ø​​l i øyne

​Ved søl i øy​​​nene​​ av brent kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2), industrikalk eller kalk av ukjent type, skyll straks med rennende lunkent vann. Det kan bli nødvendig å skylle lenge. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Ved ​​søl på h​ud​

Ved søl på hud​​en av brent ​kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2) eller industrikalk på huden så tørk bort eventuelle rester. Skyll med store mengder lunkent rennende vann. Det kan bli nødvendig å skylle lenge. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.


Se her for mer informasjon om alkalier, førstehjelp ved søl på hud, førstehjelp ved sprut i øye og førstehjelp ved svelging