Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Isopropanol

Isopropanol er en alkohol som blant annet brukes som løsemiddel og desinfeksjonsmiddel. Isopropanol er også vanlig brukt i vindusspylervæske.

​Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølgin​​g. Ved alvorlige symptomer ring tlf 113.

 

Giftighet

Det er fare for alvorlig forgiftning ved in​​​ntak av 0,5 ml isopropanol per kg kroppsvekt (for et barn på 10 kg tilsvarer dette ca 7,5 ml av et produkt med 70% isopropanol).


​Symptomer ved isopropa​​nolforgiftning

  • Ved en isopropanolforgiftning kommer symptomene oftest rask, vanligvis innen 1 time

  • Kvalme, oppkast

  • Trøtthet, ustøhet, sjangling, sløret tale

  • I alvorlige tilfeller: lavt blodtrykk, pusteproblemer, bevisstløshet


Førstehjelp

Ved svelging​​

  • Gi drikke, gjerne sukkerholdig

  • Alle barn med symptomer eller som har drukket en farlig mengde isopropanol skal følges opp omgående hos lege eller på sykehus

Søl i øyne​​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann i myk stråle

  • Hvis vedvarende symptomer etter skylling kontakt lege

​​​Søl på huden​​

  • Skyll og vask godt