Husholdningskjemikalier

Alkalier

Alkalier er basiske stoffer som avhengig av konsentrasjon, kan gi etseskader. Ved uhell med alkaliske stoffer kontakt Giftinformasjonen for råd.

Etylenglykol

Etylenglykol er svært giftig. Bilprodukter som kjøle-, frost- og bremsevæsker inneholder etylenglykol.

Forebygging av forgiftningsuhell med kjemiske produkter

Forgiftningsuhell i hjemmet kan heldigvis forebygges. Her finner du noen tips om hva du kan gjøre for å sikre deg mot uhell.

Glyserol/glyserin

Glyserol er er lite giftig og det er lite farlig å svelge noen slurker.

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er et kjemikalium som brukes i en rekke produkter. Kontakt Giftinformasjonen ved uhell.

Isopropanol

Isopropanol er en alkohol som blant annet brukes som løsemiddel og desinfeksjonsmiddel. Isopropanol er også vanlig brukt i vindusspylervæske.

Metanol (tresprit)

Metanol er en giftig alkohol som er vanskelig å skille fra etanol. Metanol kan føre til alvorlige symptomer og død hvis man drikker det.

Natriumklorid i bordsalt

Vanlig bordsalt inneholder natriumklorid. Har barnet ditt fått i seg salt ved et uhell, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Oljebaserte produkter

Petroleumsprodukter består av forskjellige destillater utvunnet fra råolje.

Syrer

Syrer er sure kjemiske forbindelser som avhengig av blant annet konsentrasjon, kan være etsende.

Tensider

Tensider er en sammensatt gruppe kjemiske forbindelser som blant annet brukes i rengjørings- og vaskeprodukter, samt i hygieneprodukter.