Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Hårfjerningsmidler

Hårfjerningsmidler inneholder ofte alkalier. Produktene kan virke irriterende til etsende på slimhinner, hud og øye.

​Hårfjerningsmid​​ler inneholder ofte alkalier. Produktene kan virke irriterende til etsende på slimhinner, hud og øye.

​​Sympto​​​​mer

Ved svelging kan kvalme, brekninger, diare og magesmerter oppstå.

​Søl av hårfjerningsmiddel i øye vil virke irriterende og symptomer som rødhet, svie, smerter og tåreflod kan oppstå. I sjeldne tilfeller kan det utvikle seg etseskade på øyet.


​​​Beha​​ndling

 

Ved svelging​

  • Gi litt drikke.

  • Ved langvarige eller kraftige mage-tarmsymptomer eller ved andre typer symptomer - kontakt Giftinformasjonen eller lege.

Søl i øyne​​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann i myk stråle.

  • Hvis vedvarende symptomer etter skylling kontakt lege.

Søl på huden​

  • Skyll og vask go​​​​dt