Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Glyfosatholdige ugressmidler til hobbybruk

Glyfosat er en kjemisk forbindelse som er mye brukt i ugressmidler. Hvert år skjer det mange uhell med denne typen produkter. Godkjente hobbyprodukter med glyfosat i Norge er: Rambo, Keeper Mot ugress, Envision og Roundup (Mattilsynet).

​​Giftighet

Ugressmidler med glyfosat er ​blant de mindre farlige plantevernmidlene. Produktene virker irriterede på øyne, slimhinner og hud. Ved inntak kan det utvikle seg smerter i munn og svelg, diare, magesmerter og oppkast. Ved større inntak kan glyfosat i tillegg gi påvirkning på blant annet hjerte, lunger, nyrer og lever.

 

Forebygging av uhell​

  • Produktene bør oppbevares utilgjengelig for barn.

  • Ugressmidler og andre produkter bør alltid oppbevares i sin originalemballasje. Hvis en heller innholdet over på f.eks. saft- eller brusflasker, kan noen lett ta feil og få det i seg.

  • Les bruksanvisningen nøye slik at midlene brukes på korrekt måte.


Førstehjelp​​


Inn​tak

  • Gi godt med drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering

Sprut i øynene​

  • Skyll med store mengder vann i 5-10 minutter
  • Kontakt lege ved vedvarende irritasjonssymptomer

​​​Hudkonta​kt

  • Fjern tilsølte klær
  • Skyll deretter grundig med vann