Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Forgiftning fra fyrverkeri

Fyrverkeri består i hovedsak av to komponenter: drivladning (svartkrutt) og pyroteknisk sats (gir lyd- og fargeeffekter). Dersom man får i seg pulver fra fyrverkeri kan det forårsake forgiftning. Alt fra lette symptomer som kvalme og oppkast, til alvorlige forgiftninger med lammelser og påvirkning av respirasjon kan oppstå. Brukt fyrverkeri anses imidlertid som lite farlig. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd dersom noen har fått i seg fyrverkeripulver, eller ring 113 ved alvorlige symptomer.

Fyrverkeri kan gi forgiftning
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​Symptomer 

Inntak av fyrverkeripulver kan gi k​​valme, brekninger, magesmerter og diare, ved større inntak kan det oppstå symptomer som muskelstivhet i ansikt og nakke, prikking rundt munnen, muskelrykinger, kramper og lammelser.

​​
Førstehj​elp

Svelgin​g​​

Gi noe å drikke og ta kontakt med Giftinformasjonen for å få vurdert forgiftningsfaren. Ved alvorlige/livstruende symptomer ring 113.

Ø​yne​​​

Skyll straks med lunkent rennende vann. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Hu​​d​​

Skyll godt med vann.