Etylenglykol

Mange produkter kan inneholde etylenglykol eller etylenglykollignende forbindelser. Blant de vanligste er bilprodukter som kjøle-, frost- og bremsevæsker.

Etylenglykol er svært giftig

Etylenglykol finnes blant annet i frostvæske og er svært giftig.

Foto: Jan Borgeraas

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Giftighet

En liten slurk av ren frostvæske kan gi alvorlig forgiftning hos et lite barn. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av giftighet ved alle inntak med produkter som inneholder etylenglykol, også ved uhell hos voksne. Det er lite sannsynlig med forgiftning etter hudeksponering eller inhalasjon.

Etylenglykol (og derivater) er i seg selv lite giftige, men brytes ned til sure metabolitter i kroppen. Dannelsen av syrer endrer den naturlige syre-basebalansen i kroppen og kan føre til alvorlige symptomer. Noen av syrene kan krystallisere seg. Krystallene kan føre til skade på nyrene, men også organer som hjerte, lunger og hjerne kan bli påvirket.

​Symptomer

​De første symptomene ligner på effektene av alkohol, og kommer ofte innen 30 minutter:

  • Magesmerter, brekninger
  • Skjelvinger, beruselse

Etter 4-12 timer er det dannet tilstrekkelig mye syre til at man begynner å puste raskt (hyperventilerer). Bevissthetsgraden vil gradvis synke, og i alvorlige tilfeller vil det kunne inntreffe:

  • Koma, kramper
  • Nyresvikt
  • Respirasjonsstans, hjertestans
Symptomene kan være forsinket opp mot 24 timer ved samtidig inntak av etanol (vanlig alkohol).

Førstehjelp

  • Gi litt drikke
  • Hvis en person har fått i seg etylenglykol, kontakt umiddelbart Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp til å vurdere forgiftningsrisikoen
  • Ved alvorlige symptomer, ring 113.