Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Etylenglykol

Etylenglykol er en fargeløs væske med søtlig lukt. Mange produkter kan inneholde etylenglykol eller etylenglykollignende forbindelser. Blant de viktigste er bilprodukter som kjøle-, frost- og bremsevæsker. Kontakt Giftinformasjonen for råd hvis noen har fått i seg etylenglykol. Ved alvorlige/livstruende symptomer ring -113-.

Etylenglykol er svært giftig

Etylenglykol finnes blant annet i frostvæske og er svært giftig.

Foto: Jan Borgeraas

​Giftighet

E​tylenglykol er svært giftig. En liten slurk av ren frostvæske kan gi alvorlig forgiftning hos et lite barn.

I kroppen vil etylenglykol bli omdannet til syrer som står for giftvirkningen på/i kroppen. Dannelsen av syre endrer den naturlige syre-basebalansen i kroppen, og kan føre til alvorlige symptomer. Noen av syrene kan krystallisere seg, dette kan skade organer som nyrer og hjerte.

​Symptomer

  • De første symptomer ligner på effektene av alkohol: beruselse, magesmerter, brekninger, hodepine og trøtthet.

  • Etter 4-12 timer er det dannet tilstrekkelig mye syre til at man begynner å puste raskt (hyperventilerer). Bevissthetsgraden vil gradvis synke og i alvorlige tilfeller vil koma, kramper, respirasjonsstans, hjertestans og nyresvikt kunne inntreffe.

Førstehjelp

  • Gi litt å drikke

  • Hvis en person har fått i seg etylenglykol: Kontakt Giftinformasjonen for å få hjelp til å vurdere forgiftningsrisikoen. 

  • Hvis pasienten har symptomer kontakt lege/sykehus umiddelbart.