Eteriske oljer

Eteriske oljer kan være svært giftige, og brukes i mange forskjellige produkter, som for eksempel massasjeoljer, duftoljer og kosmetikk.

kosmetikk og duftolje
Foto: Bodil Bergqvist / Johnér Bildbyrå AB

​Noen eteriske oljer er svært giftige, mens andre er mindre farlige. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Eksempler på eteriske oljer som er svært giftige, er:

Nåletreolje må ikke forveksles med mineralsk terpentin. 

Lavendelolje og peppermynteolje er eksempler på mindre giftige eteriske oljer. 

Symptomer på forgiftning fra eteriske oljer

​Eteriske oljer virker irriterende på slimhinner, øyne og hud.

Ved svelging kan det gi:

  • brennende følelse i munnen
  • k​​valme og brekninger

For de giftigste eteriske oljene, selv ved svelging av små mengder, er det fare for:

  • nedsatt bevissthet
  • kramper
  • pusteproblemer

Symptomene kommer som regel raskt, i løpet av 15-30 minutter. For noen eteriske oljer kan symptomene la vente på seg.

Førstehjelp ved forgiftning fra eteriske oljer

Innta​​k

Gi litt å drikke, gjerne vann.

Øyn​ene

Skyll øynene i 15-20 minutter da det kan være vanskelig å få bort oljen, bruk lunket vann og myk stråle. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Hudkont​akt

Fjern tilsølte klær. Skyll og vask grundig.​

Inhal​​asjon

Frisk luft og hvile. Ved symptomer fra luftveiene eller nedsatt bevissthet, kontakt lege/sykehus.