Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Eteriske oljer

Eteriske oljer kan være svært giftige. Eteriske oljer brukes i mange forskjellige produkter, som for eksempel massasjeoljer, duftoljer og kosmetikk. Noen eteriske oljer er svært giftige, mens andre er mindre farlige. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring 113.

​Eteriske oljer som er svært giftige er for eksempel: Eukalyptusolje, ​​kamferolje, nellikolje, nåletreolje (terpentin), tetreolje og vintergrønnolje. Lavendelolje og peppermynteolje er eksempler på mindre giftige eteriske oljer.

Symptomer 

Eteriske oljer virker irriterende på slimhinner, øyne og hud. Ved svelging kan det gi brennende følelse i munnen, k​​valme og brekninger. For de giftigste eteriske oljene er det er fare for nedsatt bevissthet, kramper og pusteproblemer selv ved svelging av en liten mengde. Symptomene kommer som regel raskt, i løpet av 15-30 minutter. For noen eteriske oljer kan symptomene la vente på seg.

Førstehjelp

Innta​​k

Gi litt å drikke, gjerne vann. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Øyn​ene

Skyll øynene i 15-20 minutter da det kan være vanskelig å få bort oljen, bruk lunket vann og myk stråle. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Hudkont​akt

Fjern tilsølte klær. Skyll og vask grundig.​

Inhal​​asjon

Frisk luft og hvile. Ved symptomer fra luftveiene eller nedsatt bevissthet, kontakt lege/sykehus.