Brannslukkingsmidler - CO2-apparat

Karbondioksid er en relativt lite giftig gass. I høyere konsentrasjoner vil karbondioksid forårsake kvelning ved at gassen fortrenger oksygen.

""
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​Innhold

Ved bruk av CO2-apparat dannes kullsyresnø. Kullsyresnø er svært kald og kan gi frostskader på hud og øyne. CO2 er en fargeløs gass som er tyngre enn luft. Den virker ved å fortrenge oksygenet og kvele brannen. Brannslukningsapparat inneholder 100 % karbondioksid.

Symptomer og risiko

Kullsyresnøen som dannes ved bruk av apparatet har en temperatur på minus 79 grader celsius, og kan gi frostskader på hud og i øyne.

Behan​​dling

Øy​​ne

Kontakt lege/sykehus ve​​​d symptomer på frostskade.

Hu​​​d

Kontakt lege/sy​​kehus ved frostskade.

​Innå​nding

​Frisk luft/hvile. Ve​​d symptomer kontakt sykehus.​​