Er hårprodukter som sjampo, balsam, hårfarge, hårbleking eller hårvoks giftig?

Hårprodukter inneholder fo​​rskjellig typer kjemikalier og giftigheten av produktene varierer. Hvor farlig det er vil avhenge av type produkt og hva som har skjedd (søl i øyet eller svelget). Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging ved uhell.

hårfarging av hår
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Det finnes et stort antall forskjellige hårprodukter. Hva slags produkttype det er (sjampo versus hårbleking), vil kunne gi et hint om hvor stort problem uhell med disse kan være. Dette er en oversikt over forskjellige produkttyper, og farene ved et akutt uhell.

Kontakt Giftinformasjonen på tlf 22 59 13 00 ved behov.

Balsam

Hårbalsam er lite giftig å smake på. Disse produktene inneholder kationiske tensider av en lite giftig type.

Symptomer på forgiftning av hårbalsam

Hårbalsam kan gi kvalme og oppkast hvis ​det drikkes i litt større mengder. Søl i øynene kan gi en øye-irritasjon.

Førstehjelp

Dersom barnet ditt har smakt på hårbalsam, gi det litt å drikke. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet har drukket større mengder.

Dersom du eller barnet ditt har fått hårbalsam i øynene, skyll straks med rennende lunkent vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Hårbleking

Hårblekemidler inneholder ofte hydrogenperoksid.

Førstehjelp

Ved svelging​​

 • Gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Søl i øyne​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle. Hvor lenge du bør skylle kommer an på hvor mange prosent hydrogenperoksid det er i hårblekingen.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Søl på huden​​

 • Skyll og vask go​dt.

For mer informasjon og behandlin​​gsråd, se også hydrogenperoksid.

Hårfarging

Hårfargingsprodukter inneholder fo​​rskjellig typer kjemikalier som for eksempel etanol, alkalier og hydrogenperoksid. Hårfargingsproduktene varierer i sammensetning og giftighet.

Hårfargeprodukter kan også gi bivirkninger, som hudreaksjoner.  For informasjon om dette, se Folkehelseinstituttets artikkel om hårfargeprodukter.

Førstehjelp

​​Ved svelging

 • Gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Søl i øyne​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Søl på huden

 • Skyll og vask g​​odt

Stylingprodukter

Hårstylingprodukter inkluderer alt fra voks til hårspray. Hårstylingsprodukter inneholder ofte etanol og/eller isopropan​ol, og eventuelt andre løsningsmidler. Giftigheten av produktene varierer.

Symptomer

Å smake på små mengder av produktene er vanligvis ufarlig, men de kan gi

 • kvalme
 • brekninger
 • diaré

Ved spray direkte mot svelg/luftveier, ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Første​hjelp

Ved svelging

 • Gi drikke
 • Hvis man har mer enn liten smak på produktet, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Øyne​​​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Inhalasjon​

 • Sørg for frisk luft og​​ hvile.
 • Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for råd hvis det er langvarig inhalasjon eller langvarige symptomer.

 For mer informasjon om etanol- eller isopropanolforgiftning, se også alkoholforgiftning eller isopropanol.