Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Avløpsåpnere

Avløpsåpnere kan gi svært alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Kontakt Giftinformasjonen for råd eller ring 113, hvis du har vært utsatt for et uhell med en avløpsåpner.

""
Foto: Giftinformasjon

​Symptomer

Avløpsåpnere inneholder etsende stoffer so​​m kan gi alvorlige skader. Etse​skade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfanget av skaden er synlig.

​Svelging

 • Svie i munn og svelg

 • Kvalme

 • Sår og hevelser i munn, svelg, spiserør og magesekk

 • Alvorlige komplikasjoner kan oppstå  

Hud

 • Huden kan kjennes glatt og rar

 • Smerte og blæredannelse

 • Brannsårlignende skade utvikles etter hvert  

Øye

 • Smerte (ikke alltid)

 • Rødhet, tåreflod og tåkesyn

 • Varig svekket syn eller blindhet kan oppstå  

Innånding

 • Inhalasjon av damper fra avløpsåpnere gir normalt lett forbigående luftveisirritasjon. 

 • Veldig kraftig eksponering kan det gi etseskader i luftveiene, og alvorlig påvirkning på lungene.

Førstehjelp

​Start med å skylle berørte områder øyeblikkelig. Rask og langvarig s​​kylling kan redusere faren for alvorlige etseskader som følge av avløpsåpner på øyne, slimhinner eller hud.

Ved svelging

 • Gi straks litt å drikke i små slurker for å skylle slimhinnene i munn og svelg, og for å fortynne det du har svelget (ikke mer enn 1 - 2 dl)

 • Skyll om mulig munnen grundig med vann

 • Ikke fremkall brekninger, og prøv å unngå å kaste opp

 • Videre oppfølging bør skje på sykehus snarest  

Ved hudkontakt

 • Skyll straks de aktuelle hudområdene med lunkent rennende vann

 • Skyll til huden ikke lenger kjennes glatt, eller om mulig til smerten avtar

 • Det kan være nødvendig å fortsette skyllingen i mange timer

Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Ved øyeeksponering

 • Skyll umiddelbart øyet med lunkent rennende vann i myk stråle i minst 30 minutter, og fortsett skyllingen også på vei til øyelege/sykehus.

 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk).

 • Alle som har fått avløpsåpner på øyet må behandles hos øyelege eller på sykehus.  

Innånding​

 • Frisk luft og hvile

 • Unngå fysisk aktivitet

Ved irritasjon eller hoste, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Ring 113 ved alvorlige/livstruende symptomer​