Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Avfettingsmidler

Avfettingsmidler kan ha varierende stoffsammensetning. Generelt kan avfettingsmidler inneholde alkalier (base), syrer, oljebasertestoffer (whitespirit liknende stoffer) og/eller såpestoffer (tensider). Symptomene ved forgiftning med avfettingsmidler vil avhenge av hvilke stoffer som inngår i produktet. Kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

  • ​Avfettingsmidler som inneholder alkalier/syrer kan være etsende. For mer informasjon se avfettingsmidler-alkalier/syrer.

  • Avfettingsmidler som inneholder oljebasertestoffer (whitespirit liknende stoffer) er irriterende og kan gi lungskade og bevisthetspåvirkning. For mer informasjon se avfettingsmilder-oljebaserte-stoffer

  • Avfettingsmidler som inneholder utelukkende såpestoffer (tensider) er irriterende. For mer informasjon se avfettingsmidler-tensider​ ​​