Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Antialgemidler

Antialgemidler vil ofte inneholde svært giftige kation tensidforbindelser (kvartære ammoniumsforbindelser). Inntak av slike produkter kan føre til alvorlig forgiftning. Hvis noen har drukket antialgemiddel, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige/livstruende symptomer ring 113.


 
 

​Symptomer

​Svelging 

 • kvalme

 • brekninger

 • etseskade

 • bevisstløshet

Øyne eller hud
 • Irritasjon eller etseskade


Førstehjelp

Svelging

 • Gi straks litt å drikke

 • Ikke fremkall brekninger

 • Kontakt umiddelbart Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

 • Ved alvorlige livstruende symptomer kontakt 113

Øyne

 • Skyll straks med lunkent rennende vann

 • Det kan bli nødvendig å skylle lenge

 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging​

Hud

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og vask huden godt med såpe

 • Kontakt Giftinformasjonen råd om for videre oppfølging​​​​