Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Alun

Alun eller alum/kaliumaluminiumsulfat som det også kalles, brukes blant annet til farging av klær, garving av skinn og i vannrensemidler. Det kan også finnes i små mengder i trolldeig. Alun kan virke irriterende til etsende på slimhinner, avhengig av konsentrasjonen.

​​Alun kan være​ giftig

Alun kan gi svie ​​i munn og svelg, magesmerter, kvalme, brekninger og diare ved svelging. Inntak av pulver eller løsninger over 20 % kan være farlig.

Symptomer

Svelging: 
 • Svie i munn og svelg

 • Magesmerter/diaré

 • Uvellhet/kvalme

 • Brekninger/oppkast

Sprut i øynene:
 • Svie

 • Rødhet

 • Fare for etseskade ved høye konsentrasjoner

Hudkontakt:
 • Kan gi irritasjon på hud

Innånding:
 • Irritasjon i luftveiene: svie, hoste og påvirkning av pusten

Førstehjelp

Svelging:

 • Gi litt å drikke, gjerne melk

 • Ved inntak av pulver eller konsentrerte løsninger (over 20 %), kontakt Giftinformasjonen om råd for videre oppfølging

 • Ved kraftige symptomer kontakt lege/sykehus

Sprut i øyet:
 • Ved fortynnede løsninger under 20 %, skyll med lunkent vann og myk rennende stråle i 15 minutter

 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

 • Om pulver eller løsninger på over 20 % kommer i øyet, skyll grundig i 30 minutter, og skyll deretter underveies til lege/legevakt/sykehus

Hudkontakt:
 • Skyll og vask grundig 

Ved innåndin​​g:​

 • Frisk luft og hvile

 • Ved symptomer fra luftveiene, kontakt lege/sykehus