Aluminiumsfolie

Aluminiumsfolie regnes som ufarlig å få i seg i små mengder.

Aluminiumsfolie er lite farlig å få i seg. Aluminiumfolie kan løse seg opp ved direkte kontakt med sure og sterkt salte næringsmidler. Mattilsynet har informasjon om aluminiumfolie på sin nettside Matporta​len.no