Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Aceton

Aceton finnes blant annet i neglelakkfjernere, neglelakk, malinger, lakk og limprodukter. Aceton virker irriterende på slimhinner, i øyne og på hud. Ved svelging kan aceton føre til nedsatt bevisshet og pusteproblemer. Kontakt Giftinformasjonen for råd dersom du har har fått i deg aceton. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Aceton finnes i maling og lakk
Foto: Patrik Engquist / Johnér Bildbyrå AB

​​Aceton kan gi forgiftninger

Aceton finnes i en rekke produkter og kan føre til forgiftninger. Aceton er irriterende på slimhinner, øyne og hud. Ved svelging kan aceton føre til nedsatt bevissthet og pusteproblemer. Svelging av små mengder som en liten slurk er lite farlig, men ved svelging av mer enn ca 20 ml (= ca 4 ts) kan det oppstå alvorlige symptomer hos barn​​. 


Førstehj​elp​​​

Svelging
  • Gi drikke

  • Ved svelging utover en liten smak, kontakt Giftinformasjonen for råd

Sprut i øyet
  • Fjern ev. kontaktlinser

  • Skyll straks med rennende, lunkent vann i 5 - 15 minutter

  • Kontakt lege/legevakt ved kraftige eller vedvarende symptomer

Søl på hud
  • Fjern tilsølte klær

  • Skyll og vask grundig med såpe og vann

Innånding
  • Frisk luft og hvile

  • Ved symptomer fra luftveiene eller nedsatt bevissthet anbefales observasjon på sykehus ​