Reseptfrie legemidler

Reseptfrie legemidler kan også gi forgiftninger. Mange av legemidlene Giftinformasjonen får spørsmål om er reseptfrie. For eksempel kan paracetamol gi alvorlig forgiftning ved overdose.

Illustrasjonsbilde av kapsler og tabletter
Foto: Mostphotos

Mindre forsiktig med reseptfrie legemidler

Det virker som om mange er mindre forsiktige med reseptfrie legemidler sammenlignet med legemidler som er reseptbelagte. Dette er uheldig fordi reseptfrie legemidler også kan gi forgiftninger.

Riktig oppbevaring og bruk er like viktig for reseptfrie som for reseptbelagte legemidler.

Feildosering og forveksling kan føre til forgiftning

​Forgiftninger kan skje ved uhell. Barn kan få tak i legemidler som oppbevares tilgjengelig, det kan skje feildoseringer og forveksling av legemidler. Giftinformasjonen har også erfaring med at smertetilstander som kraftig tannverk kan føre til ukritisk bruk av smertestillende preparater. Hvis barn får legemidler som er beregnet til voksne, eller man gir mer enn legen har foreskrevet eller angitt i pakningsvedlegget, kan det føre til forgiftninger.

Unngå forgiftninger, følg rådene!

  • ​Oppbevar legemidler utilgjengelig for barn (vesker, toalettmapper, nattbordskuffer eller lignende er ikke egnede oppbevaringssteder for legemidler).
  • Ikke ta eller gi legemidler i mørket.

  • Les nøye på flasken/pakningen/pakningsvedlegget.

  • Følg angitte doseringsanbefalinger, enten de er gitt av legen eller produsenten. Reseptfrie legemidler skal ikke tas i høyere doser enn angitt på pakken/pakningsvedlegget.

  • Vær oppmerksom på at legemidler kan ha ulike salgsnavn, men inneholde samme virkestoff (aktiv ingrediens). Pass på at du ikke tar mer enn anbefalte doser av virkestoffet.

  • Ikke kall legemidler for sukkertøy eller godteri, barn kan da senere prøve å snike til seg litt ekstra.

Døgnåpen vakttelefon

​Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd hvis du tror noen har fått i seg for mye av reseptfrie legemidler. Vi vurderer hva som er giftig, forteller deg hvilke symptomer man kan få og hvilken behandling som eventuelt er nødvendig. Ring vår døgnåpne vakttelefon.