Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre (f.eks. Albyl-E, Dispril, Globoid) kan gi alvorlig forgiftning ved overdoser.

Acetylsalisylsyre kan gi alvorlig forgiftning ved overdoser, spesielt hos små barn. Kontakt Giftinformasjonen hvis noen har fått i seg for mye acetylsalisylsyre.

Symptomer

  • Slapphet

  • Rødhet i huden

  • Feber

  • Pustevansker

  • Bevisstløshet og kramper

Førstehjelp

  • Medisinsk kull kan begrense omfanget av en acetylsalisylsyreforgiftning  hvis det gis i tide.

  • Kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd.