A-vitamin

A-vitamin er et fettløselig vitamin som finnes blant annet i tran og vitaminpreparater. A-vitamin kan være farlig i høye doser.

Barn må spise en god del A-vitamin før det er fare for akutt forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen på telefon for råd og veiledning angående de ulike produktene.

Se også multivitaminer uten jern og tran for mer informasjon.